FAQ – często zadawane pytania

FAQ – często zadawane pytania

Jakie są zalety i wady silników szczotkowych i bezszczotkowych?

Silniki szczotkowe prądu stałego firmy Dunkermotoren są wytrzymałe, ekonomiczne i łatwe do uruchomienia. Ze względu na zużycie szczotek węglowych ich żywotność jest ograniczona. W zależności od projektu i zastosowania żywotność wynosi zwykle od 1000 do 8000 godzin.

Bezszczotkowe silniki prądu stałego, znane również jako silniki EC, są komutowane elektronicznie i mają znacznie dłuższą żywotność oraz mniejsze promieniowanie interferencyjne z powodu braku szczotek węglowych. Ponadto silniki charakteryzują się wyższą gęstością mocy i dynamiką, łatwymi do realizacji funkcjami ochronnymi oraz bardzo dobrą sterowalnością.

Jaka jest różnica między silnikiami dCore / dGo / dMove / dPro?

  • dCore: Bezszczotkowe silniki prądu stałego serii BG ze zintegrowanymi czujnikami Halla do wykrywania położenia wirnika
  • dGo: Bezszczotkowe silniki prądu stałego serii BG ze zintegrowaną elektroniką komutacyjną
  • dMove: bezszczotkowe silniki prądu stałego serii BG ze zintegrowaną elektroniką sterującą
  • dPro: bezszczotkowe silniki prądu stałego serii BG ze zintegrowaną elektroniką sterującą i zintegrowanym enkoderem o wysokiej rozdzielczości

Jak można sterować silnikami Dunkermotor ze zintegrowaną elektroniką sterującą?

Zintegrowane silniki serii BG mogą być sterowane na różne sposoby. Dla wszystkich silników ze zintegrowaną elektroniką typu SI, PI, dMove lub dPro, na przykład prędkość lub moment obrotowy można wybrać za pomocą wejść cyfrowych lub analogowych. Silniki ze zintegrowaną elektroniką typu CI, PB, EC dMove/dPro CO, dMove/dPro PN, … mogą być również sterowane przez magistrale fieldbus lub Industrial Ethernet. Silniki serii dPro mogą być również indywidualnie programowane i obsługiwane w trybie autonomicznym.

Czy silniki Dunkermotoren nadają się do sterowania poprzez modulację szerokości impulsów (PWM)?

Modulacja szerokości impulsów jest rodzajem modulacji, w której wielkość fizyczna (w tym przypadku napięcie elektryczne) zmienia się pomiędzy dwiema wartościami. Prędkość silnika może być regulowana poprzez zmianę szerokości impulsów.

Silniki serii GR są generalnie przystosowane do pracy przy modulowanym napięciu, chyba że zastosowany zostanie wariant z tłumieniem zakłóceń.

Silniki serii BG zasadniczo nie nadają się do pracy z napięciem zasilającym modulowanym częstotliwością. Jednak niektóre warianty z wbudowaną elektroniką prędkości obrotowej posiadają wejście wartości zadanej odpowiednie dla napięć PWM.

Jak podłączyć silnik Dunkermotor do Drive Assistant?

Inteligentne silniki BLDC firmy Dunkermotoren mogą być połączone z komputerem PC lub z zainstalowanym na nim Drive Assistant za pomocą adaptera USB-CAN (dostępnego jako wyposażenie dodatkowe, część „Zestawu startowego“). Alternatywnie można stosować adaptery „IXXAT USB-to-CAN compact“ lub „Peak PCAN-USB“ (nie wszystkie funkcje tych alternatyw zostały przetestowane przez Dunkermotoren). Oprogramowanie „Drive Assistant“, które jest dostępne bezpłatnie, pomaga w serwisowaniu, parametryzacji i uruchomieniu.

Jakie stopnie ochrony IP oferujemy dla kompletnych napędów?

Bezszczotkowe silniki prądu stałego serii BG45/66/75/95 oraz odpowiednie przekładnie i dodatki są dostępne w standardzie w stopniu ochrony IP65. Wyższe stopnie ochrony są dostępne na życzenie w wykonaniach specjalnych.

Jak kształtuje się rezystancja połączenia w przypadku szczotkowego silnika GR?

Rezystancja połączenia zależy od napięcia znamionowego/prądu rozruchowego.

Jakie są zalety liniowych silników bezpośrednich?

W porównaniu z napędami wrzecionowymi, bezpośrednie napędy liniowe są bardzo dynamiczne, szybkie i precyzyjne. Niskie tempo zużycia i niewielkie wymogi konserwacyjne są również bardzo korzystne w wielu zastosowaniach, w których występuje duża liczba cykli. W porównaniu z osiami pneumatycznymi, liniowe napędy bezpośrednie są szczególnie interesujące ze względu na wyższą sprawność energetyczną i lepsze możliwości sterowania.

Jak Dunkermotoren określa moc silnika?

Moc nominalna P(N) to moc wyjściowa silnika, która może być generowana w sposób ciągły, obliczana na podstawie prędkości nominalnej i nominalnego momentu obrotowego. Silniki firmy Dunkermotoren są zawsze mierzone zgodnie z normą EN60034 w warunkach izolacji termicznej. Metody pomiarowe stosowane w specyfikacjach silników nie są znormalizowane i czasami znacznie różnią się między poszczególnymi dostawcami. Utrudnia to porównywanie wartości nawet w przypadku porównywalnych koncepcji i prędkości obrotowych silników.